Tag: biểu tượng của đá Beryls

Thông tin về đá Beryls

Thông tin về đá Beryls

Beryl có sự thay đổi màu sắc đặc biệt khi có mangan bên trong. Nó làm viên đá có màu hồng đầy nữ tính – đá morganite. Ngày xưa morganite có tên phổ biến là Beryl hồng. Nó được đặt