Tag: biểu tượng của đá Saphia

Thông tin về đá Saphia

Thông tin về đá Saphia

Saphia màu khác xanh cũng được nung nhiệt để có màu đẹp nhất. Một số saphia được nung nhiệt vừa cải thiện màu và cải thiện độ trong. Saphia cải thiện bằng nhiệt là phổ biến và vững bền, không