Tag: cách chăm sóc đá Opal

Thông tin về đá Opal

Thông tin về đá Opal

Người ta hay mài opal theo dạng ovan cabochon. Opal trắng thường được mài theo kích cỡ quy định, còn opal đen nào có giá trị sẽ được mài theo hình dáng để làm sao cho lóe màu sặc sỡ