Tag: cách sử dụng đá Abalone

Thông tin về Abalone

Thông tin về Abalone

Theo như thông tin Chúng tôi được chia sẽ, từ một anh chuyên về trang sức bào ngư ở Bình Chánh, bào ngư sau khi khai thác sẽ được làm sạch phần vỏ rêu bên ngoài, khi đó lớp vỏ