Tag: công dụng của đá Topaz

Tìm hiểu ý nghĩa phong thủy của đá Topaz

Tìm hiểu ý nghĩa phong thủy của đá Topaz

Ngoài ra, đá Topaz còn được biết tới là viên đá của may mắn và tình yêu, giúp bạn đạt được mục tiêu và nhiều thành công trong cuộc sống. Viên đá hỗ trợ cho bạn đưa ra những quyết

Thông tin về đá Topaz

Thông tin về đá Topaz

Hiện nay trên thị trường còn xuất hiện Mytic topaz, đây là loại topaz đã được xử lý. Nó tỏa ánh sáng 7 sắc cầu vồng rất đẹp. Tuy vậy, đây là kiểu xử lý phủ để tạo hiệu ứng