Tag: đá Canxedon

Ý nghĩa phong thủy của đá Canxedon

Ý nghĩa phong thủy của đá Canxedon

Canxedon màu xanh lam được nhiều người tin là có thể giúp chủ nhân tránh khỏi cơn sầu muộn và giảm bợt giận dữ.  Trong Canxedon có nhiều ete và các túi khí có thể làm bình ổn tâm lí