Tag: đá Iolite có công dụng gì

Thông tin về đá Iolite

Thông tin về đá Iolite

Iolite được khai thác ở Ấn Độ, Sri Lanka, Madagasca, Namibia, Zimbabwe, và Brazin. Có lẽ người Viking đã khai thác iolite từ các mỏ ở Na Uy và Greenland. Đây là loại đá quý rẻ tiền, thường dùng để