Tag: đá mặt trăng là gì

Những tác dụng của đá mặt trăng

Những tác dụng của đá mặt trăng

Nếu trang sức làm từ đá mặt trăng sẽ có tác động tới với thận niệu đạo và bàng quang, điều trị phù thũng. Một số truyền thuyết cho rằng đá có quan hệ mật thiết với mặt trăng vì