Tag: đá thạch anh ám khói

Thông tin về thạch anh ám khói

Thông tin về thạch anh ám khói

Đối với luân xa vùng xương cùng ; cung cấp năng lượng cho trực tràng , bộ máy năng đỡ – vận động ; giúp tạo ý trí trong cuộc sống , năng lượng thể chất , tiềm năng ;