Tag: khai thác thạch anh

Tìm hiểu quá trình khai thác thạch anh

Tìm hiểu quá trình khai thác thạch anh

Trước tiên, những khối đá thạch anh tím thường tồn tại trong tự nhiên trong những khối đá bị chôn dưới lòng đất. Do đó, ở những mỏ khai thác thạch anh tím, công nhân cần đào sâu vào lòng