Tag: lịch sử đá Abalone

Thông tin về Abalone

Thông tin về Abalone

Theo như thông tin Chúng tôi được chia sẽ, từ một anh chuyên về trang sức bào ngư ở Bình Chánh, bào ngư sau khi khai thác sẽ được làm sạch phần vỏ rêu bên ngoài, khi đó lớp vỏ