Tag: nguồn gốc của đá Spinel

Thông tin về đá Spinel

Thông tin về đá Spinel

Mỏ ở núi Pamir thuộc Tadjikstan sản xuất nhiều spinel đặc biệt vì lớn và có màu hồng đẹp. Spinel cũng có ở Tanzania, Campuchia, Việt Nam, Madagasca và Thái Lan. Spinel có một lịch sử đá quý nhầm lẫn