Tag: Tanzanite

Thông tin về đá Tanzanite

Thông tin về đá Tanzanite

Vì tinh thể tanzanite vừa có cả hai màu xanh và tím, với mỗi góc nhìn khác nhau thấy màu khác nhau nên người thợ phải cẩn thận cắt mài cho đúng hướng để tạo màu mong muốn tối đa.