Tag: vẻ đẹp của đá Fluorit

Thông tin về đá Fluorit

Thông tin về đá Fluorit

Tính chất chữa bệnh: Các nhà am hiểu về đá cho rằng, fluorit là loại đá huyền bí có khả năng loại bỏ stress, giải thoát khoải trầm uất và giận giữ. Các nhà thạch học trị liệu hiện đại