Tag: ý nghĩa của đá Demantoid trong phong thủy

Thông tin về đá Demantoid

Thông tin về đá Demantoid

Garnet demantoid ở Nga thường có tạp chất dạng sợi của amiăng. Các sợi này đôi khi tạo nên một hoa văn đẹp có hình như một đuôi ngựa, do đó gọi chúng là bao thể “đuôi ngựa”. Viên demantoid