Tag: ý nghĩa của đá Labradorite trong phong thủy

Ý nghĩa phong thủy của đá Labradorite

Ý nghĩa phong thủy của đá Labradorite

Theo lời một số nhà chiêm tinh học thì Labradorite là loại đá hộ mệnh, phát triển khả năng linh cảm và truyền thụ sức mạnh huyền bí cho con người. Đá còn là biểu tượng cho sự thông thái