Tag: ý nghĩa của đá mã não trắng

Ý nghĩa phong thủy của đá mã não trắng

Ý nghĩa phong thủy của đá mã não trắng

Tại Ấn Độ, mã não là biểu tượng của hưng thịnh. Còn tại Nepal và Tibet thì mã não là lá bùa hộ mệnh có thể bảo vệ bình an mang tới may mắn cho người sử dụng. Đá mã