Tag: ý nghĩa của đá mắt hổ

Những điều cần biết về đá mắt hổ

Những điều cần biết về đá mắt hổ

Người Hy Lạp cổ đại cho đá mắt hổ có khả năng chữa được nhiều bệnh gặp ở mắt người. Còn theo phong thủy thì đá chứa nhiều năng lượng tốt, cải thiện vấn đề sức khỏe, tăng cường sự