Tag: ý nghĩa phong thủy của đá mặt trăng

Những tác dụng của đá mặt trăng

Những tác dụng của đá mặt trăng

Nếu trang sức làm từ đá mặt trăng sẽ có tác động tới với thận niệu đạo và bàng quang, điều trị phù thũng. Một số truyền thuyết cho rằng đá có quan hệ mật thiết với mặt trăng vì

Thông tin về đá Mặt Trăng

Thông tin về đá Mặt Trăng

Đá mặt trăng có thể có nhiều màu. Đá thường không màu, trắng hay xám phớt xanh nhạt có hiệu ứng ngời sáng màu trắng hay xanh. Những màu khác như nâu, vàng, lục hay hồng xanh thì hiếm hơn.